คำขวัญโรงเรียน

พลานามัยสมบูรณ์   เพิ่มพูนปัญญา ร่วมใจประชา พัฒนาคุณธรรม

หมายเลขโทรศัพท์

089-4134886

ปรัชญา

กยิราเจ  กยิราเถนํ” 

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา แจ้งถึงนักเรียนที่ประสงค์ขอฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ (Pfizer) เข้ารีบบริการฉีดวัคซีนในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 นี้ ขอให้ นักเรียนเตรียมเอกสาร พักผ่อนให้เพียง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 และให้ข้อมูลการคัดกรองตามความเป็นจริง มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ ที่ ห้องไลน์ ประชาสัมพันธ์ หรือ ครูที่ปรึกษาของตนเอง

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

รายงานการเข้าเรียน

 

โครงการ "โรงเรียนสวย น่าอยู่"