คำขวัญโรงเรียน

พลานามัยสมบูรณ์   เพิ่มพูนปัญญา ร่วมใจประชา พัฒนาคุณธรรม

เบอร์โทร

062-4645698

ปรัชญา

กยิราเจ  กยิราเถนํ” 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ปี งปม. 2562)


  • รอข้อมูลดำเนินการ