คำขวัญโรงเรียน

พลานามัยสมบูรณ์   เพิ่มพูนปัญญา ร่วมใจประชา พัฒนาคุณธรรม

เบอร์โทร

089-4134886

ปรัชญา

กยิราเจ  กยิราเถนํ” 

35,10,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,0,0,1,40,15,5,2,1,0,20,0,1
TUV4
TUV4
TUV5
TUV5
TUV3
TUV3
TUV1
TUV1
TUV2
TUV2

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายภานุวัฒน์ แป้นจันทร์
Mr.Panuwat Paenchan
ผู้อำนวยการโรงเรียน
School Director
--------------------------------

แนะนำบุคลากร

19_panorjit.jpg

คู่มือสำหรับนักเรียน

 • รายชื่ออีเมล์นักเรียน
 • ประกาศเรื่องคู่มือสำหรับประชาชน
 • การรับนักเรียน
 • การขอย้ายเข้าโรงเรียน
 • การขอย้ายออกจากโรงเรียน
 • การขอลาออกจากโรงเรียน
 • การเทียบโอนผลการเรียน
 • การขอใช้อาคารสถานที่
 • การขอใบแทนเอกสาร
 • คู่มืองานพิธีการ

คู่มือสำหรับบุคคลทั่วไป


 


 

ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แจ้งประกาศ…

05-11-2564 Hits:16 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปิยะพงษ์ พรหมบุตร - avatar ปิยะพงษ์ พรหมบุตร

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา แจ้งประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ....

Read more

เทพอุดมวิท…

05-11-2564 Hits:17 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปิยะพงษ์ พรหมบุตร - avatar ปิยะพงษ์ พรหมบุตร

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา ได้ รับรางวัล SMART TEACHER จำนวน 7 คน จากสำนักงานเขตพื้นที....

Read more

โรงเรียนเท…

04-11-2564 Hits:19 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปิยะพงษ์ พรหมบุตร - avatar ปิยะพงษ์ พรหมบุตร

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา โดยท่านผู้อำนวยการภานุวัฒน์ แป้นจันทร์ คณะครู แล....

Read more

โรงเรียนเท…

04-11-2564 Hits:17 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปิยะพงษ์ พรหมบุตร - avatar ปิยะพงษ์ พรหมบุตร

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา ได้รับรางวัลระดับ "ชนะเลิศ เหรียญทอง" การประกวด คั....

Read more

ประกาศเปิด…

29-10-2564 Hits:23 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปิยะพงษ์ พรหมบุตร - avatar ปิยะพงษ์ พรหมบุตร

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา ประกาศเปิดเรียน แบบ On-site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ใ....

Read more

Best Practices ชุมชน…

28-10-2564 Hits:32 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปิยะพงษ์ พรหมบุตร - avatar ปิยะพงษ์ พรหมบุตร

นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดี(Best Practices) การพัฒนากระบวนการนิเทศภายใน โดยใช้กระ....

Read more

ประกาศปิดภ…

21-10-2564 Hits:35 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปิยะพงษ์ พรหมบุตร - avatar ปิยะพงษ์ พรหมบุตร

Read more

 โรงเรียนเ…

21-10-2564 Hits:31 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปิยะพงษ์ พรหมบุตร - avatar ปิยะพงษ์ พรหมบุตร

 เกียรติบัตร โรงเรียนเทพอุดมวิทยา ได้รับรางวัลระดับคุณภาพ เหรียญทอง โ....

Read more

แจ้งถึงนัก…

15-10-2564 Hits:36 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปิยะพงษ์ พรหมบุตร - avatar ปิยะพงษ์ พรหมบุตร

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา แจ้งถึงนักเรียนที่ประสงค์ขอฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ (Pfizer)....

Read more

การสอบปลาย…

12-10-2564 Hits:31 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปิยะพงษ์ พรหมบุตร - avatar ปิยะพงษ์ พรหมบุตร

แจ้งถึงนักเรียนทุกคน ในการสอบปลายภาคเรียนที่1/64 (11-15 ต.ค.64) ดังนี้ 1)ช่องทาง....

Read more

รายงานมาตร…

12-08-2564 Hits:60 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปิยะพงษ์ พรหมบุตร - avatar ปิยะพงษ์ พรหมบุตร

....

Read more

ประกาศรายช…

16-05-2564 Hits:110 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปิยะพงษ์ พรหมบุตร - avatar ปิยะพงษ์ พรหมบุตร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง วิชา เอกเคม....

Read more

ประกาศรายช…

11-05-2564 Hits:119 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปิยะพงษ์ พรหมบุตร - avatar ปิยะพงษ์ พรหมบุตร

Read more

รายงานข้อม…

06-05-2564 Hits:108 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปิยะพงษ์ พรหมบุตร - avatar ปิยะพงษ์ พรหมบุตร

รายงานข้อมูลสารสนเทศประจำปีการศึกษา 2563  ....

Read more

ประกาศรับส…

04-05-2564 Hits:591 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปิยะพงษ์ พรหมบุตร - avatar ปิยะพงษ์ พรหมบุตร

          โรงเรียนเทพอุดมวิทยา  ตำบลดม อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ สำนักงาน....

Read more

ประกาศรับส…

18-04-2564 Hits:150 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปิยะพงษ์ พรหมบุตร - avatar ปิยะพงษ์ พรหมบุตร

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564รายละเอียดตา....

Read more

ชื่นชมบุคล…

29-09-2563 Hits:265 ข่าวประชาสัมพันธ์ นางสาวจิดาภา ปัดภัย - avatar นางสาวจิดาภา ปัดภัย

วันที่ ๒๖  กันยายน ๒๕๖๓ นายนรินทร์  อนงค์ชัย ตำแหน่งครู/ครูชำนาญพิเศษ  ได....

Read more

แบบรายงานน…

24-09-2563 Hits:290 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปิยะพงษ์ พรหมบุตร - avatar ปิยะพงษ์ พรหมบุตร

แบบรายงานนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ประเภทของนวัตกรรม/วิธีปฏิบั....

Read more

แจ้งนักเรี…

23-09-2563 Hits:226 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปิยะพงษ์ พรหมบุตร - avatar ปิยะพงษ์ พรหมบุตร

ประกาศ แจ้งนักเรียนทุกคนทำแบบประเมิน DLIT  ตามลิ้งนี้ครับ https://forms.gle/JKUZg9Yi8pkgPX3AA กำ....

Read more

ชื่นชมบุคล…

21-09-2563 Hits:240 ข่าวประชาสัมพันธ์ นางสาวจิดาภา ปัดภัย - avatar นางสาวจิดาภา ปัดภัย

วันที่ 17 กันยายน 2563 นายนรินทร์ อนงค์ชัย และนายปิยะพงษ์  พรหมบุตร ครูชำนาญ....

Read more

ตำรวจพบประ…

15-09-2563 Hits:186 ข่าวประชาสัมพันธ์ รุ่งนภา - avatar รุ่งนภา

ตำรวจพบประชาชน

Read more

ประกาศผลแก…

15-09-2563 Hits:206 ข่าวประชาสัมพันธ์ เกียรติภูมิ ทองลาง - avatar เกียรติภูมิ ทองลาง

งานวัดและประเมินผลการศึกษา โรงเรียนเทพอุดมวิทยา ได้ดำเนินการเปิดให้น....

Read more

มอบหมายงาน…

15-09-2563 Hits:216 ข่าวประชาสัมพันธ์ นางจงกล ปัดภัย - avatar นางจงกล ปัดภัย

Read more

เข้าสู่ระบบ

คู่มือสำหรับครู


 


  Education Site

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักพัฒนานวัตกรรมฯ
 • E-Office ( OBEC Gateway )
 • สำนักนโยบายและแผนฯ
 • ASEAN : อาเซียน
 • TEPE Online
 • PISA Online
 • ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ วิทย์ คณิต และเทคโนโลยี สสวท. (IPST Learning Space)
 • ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ (STEM Education)
 • ระบบดาวน์โหลดข้อสอบ O-NET
 • ติวฟรี.com

 

ข่าวจาก สพม.เขต 33

ไม่พบฟีด

Facebook

สถิติเว็บไซต์

วันนี้19
เมื่อวานนี้27
สัปดาห์นี้95
เดือนนี้46
รวม11355

2564-12-02

ผู้คนออนไลน์

มี 98 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์