คำขวัญโรงเรียน

พลานามัยสมบูรณ์   เพิ่มพูนปัญญา ร่วมใจประชา พัฒนาคุณธรรม

หมายเลขโทรศัพท์

089-4134886

ปรัชญา

กยิราเจ  กยิราเถนํ” 

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 

เลขที่ 13 หมู่ที่ 11 ถนนสังขะ-บัวเชด ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150

โทรศัพท์ : 044-148293 | 062-4645698

อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

รายงานการเข้าเรียน

 

โครงการ "โรงเรียนสวย น่าอยู่"

IIT-เทพอุดมวิทยา

OIT-เทพอุดมวิทยา