คำขวัญโรงเรียน

พลานามัยสมบูรณ์   เพิ่มพูนปัญญา ร่วมใจประชา พัฒนาคุณธรรม

เบอร์โทร

062-4645698

ปรัชญา

กยิราเจ  กยิราเถนํ” 

เดินไปซื้อข้าวกลางวันและนั่งกินข้าวกลางวัน

Mamapan Buffet Seafood @ Siam Discovery - Pantip