คำขวัญโรงเรียน

พลานามัยสมบูรณ์   เพิ่มพูนปัญญา ร่วมใจประชา พัฒนาคุณธรรม

เบอร์โทร

089-4134886

ปรัชญา

กยิราเจ  กยิราเถนํ” 

ประกาศ แจ้งนักเรียนทุกคนทำแบบประเมิน DLIT  ตามลิ้งนี้ครับ https://forms.gle/JKUZg9Yi8pkgPX3AA