คำขวัญโรงเรียน

พลานามัยสมบูรณ์   เพิ่มพูนปัญญา ร่วมใจประชา พัฒนาคุณธรรม

เบอร์โทร

089-4134886

ปรัชญา

กยิราเจ  กยิราเถนํ” 

          โรงเรียนเทพอุดมวิทยา  ตำบลดม อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน  1  อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/1Z-fGjArbAwZVdaAYDZpdZp0dNUxg8ctc/view?usp=sharing


 


สามารถสมัครสอบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ 

 https://bit.ly/3gZV6lD