คำขวัญโรงเรียน

พลานามัยสมบูรณ์   เพิ่มพูนปัญญา ร่วมใจประชา พัฒนาคุณธรรม

เบอร์โทร

062-4645698

ปรัชญา

กยิราเจ  กยิราเถนํ” 

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
รายละเอียดตามลิ้ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม