คำขวัญโรงเรียน

พลานามัยสมบูรณ์   เพิ่มพูนปัญญา ร่วมใจประชา พัฒนาคุณธรรม

เบอร์โทร

089-4134886

ปรัชญา

กยิราเจ  กยิราเถนํ” 

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
รายละเอียดตามลิ้ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม