คำขวัญโรงเรียน

พลานามัยสมบูรณ์   เพิ่มพูนปัญญา ร่วมใจประชา พัฒนาคุณธรรม

หมายเลขโทรศัพท์

089-4134886

ปรัชญา

กยิราเจ  กยิราเถนํ” 

แจ้งถึงนักเรียนทุกคน ในการสอบปลายภาคเรียนที่1/64 (11-15 ต.ค.64) ดังนี้
1)ช่องทางที่จะทำข้อสอบ
2) ในการทำแบบทดสอบสามารถเข้าทำได้ก่อน 10 นาที เข้าทำแบบทดสอบได้เพียงครั้งเดียว (ฉะนั้นเครื่องมือและสัญญาณเน็ตต้องพร้อม)
3) นักเรียนที่ไม่พร้อมในการสอบออนไลน์ ที่แจ้งประสงค์มาสอบที่โรงเรียน ให้นักเรียนมาสอบที่ห้องคอมฯ ตามตาราง และเตรียมอาหารตนเองให้พร้อม
4) หากมีปัญหาในการสอบออนไลน์ ประสานครูที่ปรึกษาให้ทราบ เพื่อสแจ้งครูดูแลระบบทราบเพื่อดำเนินการแก้ไข

รายงานการเข้าเรียน

 

โครงการ "โรงเรียนสวย น่าอยู่"