คำขวัญโรงเรียน

พลานามัยสมบูรณ์   เพิ่มพูนปัญญา ร่วมใจประชา พัฒนาคุณธรรม

หมายเลขโทรศัพท์

089-4134886

ปรัชญา

กยิราเจ  กยิราเถนํ” 

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา ได้ รับรางวัล SMART TEACHER จำนวน 7 คน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน ซึ่งรวมถึง Korn TK, Punnapa Promkaew, อารมณ์ ครูเบ ใจแสนดี เบสูงเนิน, Poom Saisin, Natthakanyaphon Sophat และ เพชราพรรณ สืบสันต์ และ ข้อความ